Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierunek Fizjoterapia.