Absolwentka Uniwersytetu Medycznego w Lublinie (lic. – Wydział Nauk o Zdrowiu, kierunek Fizjoterapia) i Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego (mgr – II Wydział Lekarski, Oddział Fizjoterapii, Kierunek Fizjoterapia)

Kwalifikacje dodatkowe – kursy, szkolenia, certyfikaty:

  • Szkolenie: szkolenie „Dobór i montaż wkładek ortopedycznych ICB MEDICAL”.
  • Kurs: FDM Intensywny.
  • Kurs: PNF podstawowy.
  • Kurs: Aktywność fizyczna kobiet w ciąży.
  • Kurs: Aktywność fizyczna kobiet po porodzie.
  • Kurs: PNF rozwijający.
  • Kurs: CRAFTA Basic Course „Craniomandibular and Craniofacial Dysfunctions and Pain”.
  • Szkolenie KIF: Ocena funkcjonalna i prowadzenie dokumentacji medycznej dla pacjentów w wieku rozwojowym.