Absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie, kierunek Fizjoterapia

Kwalifikacje dodatkowe – kursy, szkolenia, certyfikaty:

  • Szkolenie: Neuromobilizacje.
  • Kurs PNF podstawowy.
  • Kurs Terapii Narzędziowej Tkanek Miękkich.
  • Kurs: Postępowanie fizjoterapeutyczne w terapii blizn.
  • Kurs podstawowy Kinezjotapingu.
  • Kurs: Masaż tkanek głębokich w ujęciu klinicznym.

Kwalifikacje dodatkowe – inne:

  • Szkolenie: Skuteczna sprzedaż. Jak rekomendować usługi medyczne.
  • Szkolenie: Skuteczna rejestracja – podniesienie jakości i efektywności obsługo pacjenta w placówce medycznej.