Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego, kierunek Fizjoterapia

Kwalifikacje dodatkowe – kursy, szkolenia, certyfikaty:

 • Szkolenie: Terapia wisceralna w praktyce fizjoterapeuty.
 • Studia podyplomowe: fizjoterapia i medycyna sportowa – AWF Katowice.
 • Kurs terapii manualnej wg koncepcji Maitland.
 • Kurs integracyjnej terapii blizn.
 • Warsztat: Bolesne miesiączkowanie oraz endometrioza – praktyka fizjoterapeutyczna.
 • Kurs PNF podstawowy.
 • Kurs: Masaż tkanek głębokich i rozluźnianie mięśniowo-powięziowe z anatomią palpacyjną.
 • Kurs: Diagnostyka obrazowa.
 • Instruktor sportu: specjalność: fitness.
 • Kurs: Taping w rehabilitacji i sporcie.
 • Warsztaty: Rehabilitacja w sporcie – punkt widzenia terapeuty sportowego.
 • Szkolenie: Ocena funkcjonalna FMS.

Kwalifikacje dodatkowe – inne:

 • Szkolenie KIF: Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii.