Absolwent Policealnej Szkoły Medycznej „Educentrum” w Białymstoku Absolwent Wyższej Szkoły Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, kierunek Wychowanie fizyczne

Kwalifikacje dodatkowe – kursy, szkolenia, certyfikaty:

 • Kurs: Mobilizacja tkanek miękkich.
 • Kurs: Kinesiotaping.
 • Kurs: Drenaż limfatyczny.
 • Kurs: Manipulacje powięziowo-mięśniowe w obrębie kręgosłupa.
 • Kurs: Mobilizacja tkanek miękkich – kończyna górna.
 • Kurs: Mobilizacja tkanek miękkich – kończyna dolna.
 • Kurs: Terapia funkcjonalna.
 • Kurs: Manualne leczenie wad postawy.
 • Kurs: Najczęstsze urazy sportowe.
 • Kurs: Terapia manualna.
 • Kurs: Najczęstsze urazy sportowe.
 • Kurs: Mobilizacja tkanek łącznych.