Absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji w Warszawie (kierunek Fizjoterapia) oraz Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie (kierunek Fizjoterapia)
Wyłącznie rehabilitacja domowa

Kwalifikacje dodatkowe – kursy, szkolenia, certyfikaty:

  • Studia podyplomowe: Trener przygotowania motorycznego – AWF Warszawa (w trakcie).
  • Kurs: Terapia manualna – szkoła niemiecka.
  • Szkolenie Terapii Manualnej: „Medyczny Trening Funkcjonalny”.
  • Kurs: Skoliozy – Diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne.
  • Kurs: Masaż funkcyjny, poprzeczny i inne techniki masażu wykorzystywane w fizjoterapii.
  • Kurs kinesiotapingu podstawowy i zaawansowany.
  • Kurs: Nowoczesne standardy rehabilitacji ortopedycznej, kolano, staw skokowy.