Absolwentka Niepaństwowego Medycznego Studium Zawodowego Zaocznego