Absolwent Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie, kierunek Fizjoterapia

Kwalifikacje dodatkowe – kursy, szkolenia, certyfikaty:

  • Szkolenia IAOM (w trakcie).
  • Kręgosłup lędźwiowy – stany ostre – diagnoza i leczenie.
  • Kręgosłup lędźwiowy – stany przewlekłe – diagnoza i leczenie.