Absolwentka Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, kierunek Fizjoterapia