Przychodnia LAS-MED REHABILITACJA zatrudni MASAŻYSTĘ (technik masażu lub lic./mgr fizjoterapii) – pacjenci w ramach umowy z NFZ oraz komercyjni.

Praca w trybie zmianowym + soboty.

Oferujemy pracę w młodym, sympatycznym i prężnie działającym zespole oraz możliwość rozwoju umiejętności zawodowych na szerokiej gamie pacjentów z różnymi schorzeniami narządu ruchu.

Zatrudnienie na umowę kontraktową (w oparciu o własną działalność gospodarczą) lub umowę zlecenie.

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV mailowo na adres: olga.kolda@lasmed.waw.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Przychodnia LAS-MED REHABILITACJA zatrudni fizjoterapeutę (student, licencjat, magister) – do pracy w dziale fizykoterapii.

Praca w trybie zmianowym, 6 godzin dziennie.

Oferujemy pracę w młodym, sympatycznym i prężnie rozwijającym się zespole, a także możliwość dostosowania grafiku do indywidualnych potrzeb.

Zatrudnienie na umowę zlecenie lub umowę współpracy (w oparciu o własną działalność gospodarczą).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV mailowo na adres: olga.kolda@lasmed.waw.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Przychodnia LAS-MED REHABILITACJA zatrudni mgr fizjoterapii – terapeutę manualnego do pracy na kinezyterapii, w zakresie terapii indywidualnej – głównie pacjenci w ramach umowy z NFZ.

Warunkiem koniecznym do podjęcia pracy jest tytuł magistra fizjoterapii (lub równorzędny) oraz posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Oferujemy pracę w młodym, sympatycznym i prężnie działającym zespole oraz możliwość rozwoju umiejętności zawodowych na szerokiej gamie pacjentów z różnymi schorzeniami narządu ruchu.

Zatrudnienie na umowę kontraktową (w oparciu o własną działalność gospodarczą) lub umowę zlecenie.

Praca w niepełnym wymiarze godzin: 3 dni w tygodniu: pon., śr., pt. w godz. 8.00-14.00.

Możliwość pracy w dodatkowych godzinach w ramach rehabilitacji domowej (Ursynów).

Zainteresowane osoby prosimy o przesłanie CV mailowo na adres: olga.kolda@lasmed.waw.pl

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kandydatów prosimy o zamieszczenie oświadczenia w CV:

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LAS-MED REHABILITACJA S.C. M. Szczepańska, M. Markowska, dla potrzeb aktualnej lub / i* przyszłych rekrutacji.*niepotrzebne skreślić

imię i nazwisko / data / podpis kandydata …………………………………………………………………………………………………

Administratorem danych osobowych jest LAS-MED REHABILITACJA S.C. M. Szczepańska, M. Markowska, ul. Wąwozowa 20, 02-796 Warszawa, dane kandydatów przetwarzane będą wyłącznie w procesie rekrutacji.