Przychodnia LAS-MED REHABILITACJA poszukuje do współpracy w zakresie porad ambulatoryjnych w ramach NFZ i komercyjnych oraz wizyt domowych (NFZ) lekarza specjalisty rehabilitacji medycznej.

Zatrudnienie na umowę o współpracę lub umowę zlecenie.
Zainteresowanych lekarzy prosimy o przesłanie CV mailowo na adres: olga.kolda@lasmed.waw.pl lub kontakt telefoniczny: +48 692 583 674.

Kandydatów prosimy o zamieszczenie oświadczenia w CV:

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LAS-MED REHABILITACJA S.C. M. Szczepańska, M. Markowska, dla potrzeb aktualnej lub / i* przyszłych rekrutacji.*niepotrzebne skreślić

imię i nazwisko / data / podpis kandydata …………………………………………………………………………………………………

Administratorem danych osobowych jest LAS-MED REHABILITACJA S.C. M. Szczepańska, M. Markowska, ul. Wąwozowa 20, 02-796 Warszawa, dane kandydatów przetwarzane będą wyłącznie w procesie rekrutacji.