Przychodnia LAS-MED REHABILITACJA zatrudni fizjoterapeutę (licencjat, magister) – do pracy w dziale fizykoterapii (mile widziani studenci studiów mgr na kierunku fizjoterapia).

Praca w trybie zmianowym, 6 godzin dziennie, w tym soboty.

Warunkiem koniecznym do podjęcia pracy jest posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty.

Oferujemy pracę w młodym, sympatycznym i prężnie rozwijającym się zespole, a także możliwość dostosowania grafiku do indywidualnych potrzeb.

Zatrudnienie na umowę zlecenie lub umowę współpracy (w oparciu o własną działalność gospodarczą). Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV mailowo na adres: olga.kolda@lasmed.waw.pl lub kontakt telefoniczny: +48 692 583 674.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Praca dla fizjoterapeuty !!!
Przychodnia LAS-MED REHABILITACJA (Warszawa, Ursynów) zatrudni mgr fizjoterapii – terapeutę manualnego do pracy na kinezyterapii, w zakresie terapii indywidualnej – pacjenci w ramach umowy z NFZ oraz komercyjni.

Warunkiem koniecznym do podjęcia pracy jest posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, tytuł magistra oraz minimum 3-letni staż w zawodzie (możliwość wykonywania wizyt fizjoterapeutycznych).

Oferujemy pracę w młodym, sympatycznym i prężnie działającym zespole oraz możliwość rozwoju umiejętności zawodowych na szerokiej gamie pacjentów z różnymi schorzeniami narządu ruchu.

Zatrudnienie na umowę kontraktową (w oparciu o własną działalność gospodarczą) lub umowę zlecenie.

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV mailowo na adres: olga.kolda@lasmed.waw.pl lub kontakt telefoniczny: +48 692 583 674.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Administratorem danych osobowych jest LAS-MED REHABILITACJA S.C. M. Szczepańska, M. Markowska, ul. Wąwozowa 20, 02-796 Warszawa.
Dane kandydatów przetwarzane będą wyłącznie w procesie rekrutacji.

Kandydatów prosimy o zamieszczenie oświadczenia w CV:

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LAS-MED REHABILITACJA S.C. M. Szczepańska, M. Markowska, dla potrzeb aktualnej lub / i* przyszłych rekrutacji.*niepotrzebne skreślić

imię i nazwisko / data / podpis kandydata …………………………………………………………………………………………………