Przychodnia LAS-MED REHABILITACJA zatrudni mgr fizjoterapii – terapeutę manualnego do pracy na kinezyterapii, w zakresie terapii indywidualnej z pacjentem.

PRACA NA REHABILITACJI DOMOWEJ, tj. w miejscu przebywania pacjenta (Ursynów), w ramach umowy z NFZ.

Dni i godziny rehabilitacji do indywidualnego ustalenia z pacjentem.

Warunkiem koniecznym do podjęcia pracy jest posiadanie prawa wykonywania zawodu fizjoterapeuty, tytuł magistra oraz minimum 3-letni staż w zawodzie (możliwość wykonywania wizyt fizjoterapeutycznych w ramach NFZ).

Zatrudnienie na umowę kontraktową (w oparciu o własną działalność gospodarczą).

Zainteresowanych prosimy o przesłanie CV mailowo na adres: olga.kolda@lasmed.waw.pl lub kontakt telefoniczny: +48 692 583 674.

Informujemy, że skontaktujemy się z wybranymi kandydatami.

Kandydatów prosimy o zamieszczenie oświadczenia w CV:

Niniejszym oświadczam, że zgodnie z art.6 ust.1 lit. a ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez LAS-MED REHABILITACJA S.C. M. Szczepańska, M. Markowska, dla potrzeb aktualnej lub / i* przyszłych rekrutacji.*niepotrzebne skreślić

imię i nazwisko / data / podpis kandydata …………………………………………………………………………………………………