LAS-MED REHABILITACJA jako Podmiot leczniczy posiada Regulamin Organizacyjny. Dokument ten określa organizację, reguły działania i formy zarządzania placówką, opisuje również zasady udzielania świadczeń zdrowotnych, zarówno tych, w oparciu o umowę z Narodowym Funduszem Zdrowia jak i komercyjnych.
Tekst Regulaminu Organizacyjnego znajduje się tutaj.