Mgr fizjoterapii, Absolwentka Akademii Medycznej w Warszawie, kierunek Fizjoterapia (obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny) Absolwentka Podyplomowych Studiów Menedżerskich w zakresie zarządzania w ochronie zdrowia na Uniwersytecie Warszawskim.

Kontakt w sprawach organizacyjnych placówki:

tel. +48 692 583 674, mail: olga.kolda@lasmed.waw.pl lub osobiście. Dyrektor placówki przyjmuje interesantów w czwartki, w godz. 15.00-17.00 – po wcześniejszym umówieniu się.

Kwalifikacje dodatkowe – kursy, szkolenia, certyfikaty:

 • Szkolenie: Prawa i obowiązki pacjenta. Przegląd uprawnień.
 • Konferencje i szkolenia dla Mendżerów i Zarządzających w ochronie zdrowia (uczestnik).
 • Szkolenie: Skuteczna sprzedaż. Jak rekomendować usługi medyczne.
 • Szkolenie: Skuteczna rejestracja – podniesienie jakości i efektywności obsługo pacjenta w placówce medycznej.
 • Szkolenie: Zasady prowadzenia list oczekujących.
 • Szkolenie praktyczne z ochrony danych osobowych.
 • Szkolenie: Praca z trudnym klientem.
 • Szkolenie: Savoir vivre – recepcja wizytówką przychodni.
 • Kurs: Prowadzenie dokumentacji medycznej w postaci papierowej i elektronicznej.
 • Szkolenia w ramach projektu Akademia NFZ:
  • Zasady funkcjonowania systemu ochrony w Polsce
  • Komunikacja interpersonalna
  • Zasady prawidłowego przygotowywania ofert w ramach postępowań na udzielanie świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych
  • Zasady udzielania informacji o świadczeniach zdrowotnych realizowanych przez świadczeniodawców oraz prawach przysługujących pacjentom – Prawa pacjenta
  • Zasady raportowania i sprawozdawczości z realizacji usług medycznych finansowanych ze środków publicznych po stronie świadczeniodawcy i płatnika
  • Techniki radzenia sobie ze stresem
  • Zasady kontraktowania świadczeń zdrowotnych w Polsce
 • Seminarium: Doskonalenie technik auditowania w placówkach ochrony zdrowia.
 • Seminarium: Świadczenia komercyjne w podmiotach leczniczych.
 • Kurs „Pełnomocnik ds. Systemu Zarządzania Jakością w placówkach ochrony zdrowia”.
 • Uczestnik szkoleń Akademii PARP: Zarządzanie jakością w MŚP.