Od 2004 roku. realizujemy  kontrakt z Narodowym Funduszem Zdrowia .

Wykonujemy zlecenia zarówno na rehabilitację w trybie ambulatoryjnym, jak i w domu pacjenta. Podstawą do udzielenia świadczenia w ramach NFZ jest ważne skierowanie do poradni rehabilitacyjnej lub skierowanie na zabiegi fizjoterapeutyczne oraz dokument tożsamości (dowód osobisty, prawo jazdy lub paszport), który umożliwi potwierdzenie prawa do świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Wszystkie konsultacje lekarskie i zabiegi fizjoterapeutyczne w ramach kontraktu z NFZ realizowane są NIEODPŁATNIE!

Osoby posiadające tytuł Zasłużonego Honorowego Dawcy Krwi lub Zasłużonego Dawcy Przeszczepu, inwalidzi wojenni i wojskowi, kombatanci, kobiety w ciąży, niepełnosprawni (ze  stwierdzonym znacznym stopniem niepełnosprawności) oraz represjonowani mają prawo do korzystania poza kolejnością ze świadczeń opieki zdrowotnej.

Podstawą do korzystania z powyższego prawa jest okazanie dokumentu potwierdzającego uprawnienia.

reha-amb

Rehabilitacja ambulatoryjna

Rehabilitacja domowa