Polityką jakości podmiotu leczniczego LAS–MED Rehabilitacja jest zapewnienie Pacjentom kompleksowej, ambulatoryjnej opieki w zakresie rehabilitacji leczniczej.

Politykę jakości LAS–MED Rehabilitacja realizujemy przez:

  • badanie i spełnianie oczekiwań i wymagań Pacjentów,
  • spełnianie wymagań prawnych i urzędowych stawianych podmiotom leczniczym,
  • stosowanie nowoczesnych metod leczniczych,
  • staranny dobór personelu medycznego i dbałość o wysoki poziom jego kompetencji,
  • świadomość i pełne zaangażowanie wszystkich pracowników w realizowanie potrzeb zdrowotnych pacjentów,
  • tworzenie przyjaznej atmosfery i warunków, w jakich świadczone są usługi rehabilitacyjne,
  • przestrzeganie Praw Pacjenta.

Naszym celem jest sukces mierzony zadowoleniem Pacjentów, którzy powierzyli naszej opiece największe posiadane dobro: swoje zdrowie.