Prawa Pacjenta

na podstawie obowiązujących przepisów* podstawowe prawa pacjenta to:

  • prawo pacjenta do świadczeń zdrowotnych,
  • prawo pacjenta do informacji,
  • prawo pacjenta do tajemnicy informacji z nim związanych,
  • prawo pacjenta do wyrażenia zgody na udzielenie świadczeń zdrowotnych,
  • prawo do poszanowania intymności i godności pacjenta,
  • prawo pacjenta do dokumentacji medycznej,
  • prawo pacjenta do zgłoszenia sprzeciwu wobec opinii albo orzeczenia lekarza.

Prawa Pacjenta szerzej opisuje Regulamin organizacyjny oraz Karta Praw Pacjenta LAS-MED REHABILITACJA.

* Na podstawie USTAWY z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz.U. z 2009r., nr 52, poz. 417 z późn.zm.)

Na podstawie USTAWY z dnia 6 listopada 2008 r. o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta (Dz. U. z dnia 31 marca 2009 r.) dla LAS-MED REHABILITACJA została stworzona Karta Praw Pacjenta – załącznik

Rzecznik Praw Pacjenta

W dniu 30.10.2017 r. na stanowisko Rzecznika Praw Pacjenta został powołany Pan Bartłomiej Chmielowiec.

BIURO RPP:

Ul. Młynarska 46, 01-171 Warszawa
tel.: (22) 532 82 50
fax.: (22) 532 82 30

Ogólnopolska bezpłatna infolinia Rzecznika Praw Pacjenta
800 190 590
, czynna: pon.-pt. 8.00-20.00

kancelaria@rpp.gov.pl
www.rpp.gov.pl

Informacje NFZ

Infolinia Mazowieckiego Oddziału Wojewódzkiego 22 456 74 01
Informacja eWUŚ 22 456 74 01

Ogólnopolska Bezpłatna Infolinia NFZ 800 392 976, 22 572 60 42