Firma LAS-MED REHABILITACJA S.C.  M. Szczepańska, M. Markowska zrealizowała projekt w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego na lata 2014-2020 (RPO WM 2014-2020).

Tytuł projektu: Realizacja doradztwa IOB dla LAS-MED REHABILITACJA S.C. M. Szczepańska, M. Markowska

Cel projektu: Poprzez realizację projektu spółka pozyskała usługi doradcze o charakterze prorozwojowym, które zwiększają konkurencyjność i efektywność ekonomiczną firmy LAS-MED REHABILITACJA S.C. M. Szczepańska M. Markowska.

Wkład Unii Europejskiej: 110 000 zł