Absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie, kierunek Fizjoterapia

Wyłącznie rehabilitacja domowa.

Kwalifikacje dodatkowe – kursy, szkolenia, certyfikaty:

  • Kurs Terapii Manualnej.
  • IPNFA Course Level 1+2 Basic course OrtoKursy.
  • Szkolenie z zakresu resuscytacji wewnątrzszpitalnej.
  • Kurs: Kompleksowa terapia powięzi.
  • Szkolenie: Spastyczność w ujęciu osteopatycznym. Kończyna dolna.

Kwalifikacje dodatkowe – inne:

  • Szkolenie KIF: Badanie fizjoterapeutyczne i dokumentacja medyczna w oparciu o ICF.
  • Szkolenie KIF: Badanie. strategie i dokumentacja w fizjoterapii neurologicznej.