Absolwentka Wyższej Szkoły Rehabilitacji z siedzibą w Warszawie, kierunek Fizjoterapia