Absolwentka Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego w Warszawie, kierunek Fizjoterapia