Absolwentka Wydziału Rehabilitacji na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, kierunek Rehabilitacja
Wyłącznie rehabilitacja domowa

Kwalifikacje dodatkowe – kursy, szkolenia, certyfikaty:

  • Kurs terapii manualnej wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha (w trakcie).
  • Kurs kliniczny: PNF w neurologii.
  • Kurs Diagnozowania i lecenia zespołów bólowych kręgosłupa metodą McKenziego (część A).
  • Szkolenie: Teoria i terapia Integracji Sensorycznej.
  • Kurs PNF rozwijający.
  • Kurs PNF podstawowy.