Specjalista rehabilitacji medycznej.
Wyłącznie wizyty domowe.

Absolwentka I Wydziału Lekarskiego na Akademii Medycznej w Warszawie
(obecnie Warszawski Uniwersytet Medyczny).