Absolwentka Wydziału Rehabilitacji na Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie, kierunek Rehabilitacja

Kwalifikacje dodatkowe – kursy, szkolenia, certyfikaty:

 • Szkolenie: Elektrostymulacja mięśni odnerwionych wiotko. Fizjoterapia w porażeniu nerwu twarzowego. Część teoretyczna i praktyczna.
 • Warsztaty z zakresu użytkowania fali uderzeniowej w dysfunkcjach układu narządu ruchu.
 • Kurs: Współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich – dr Jarosław Ciechomski:
  • Techniki energizacji mięśni.
  • Mięśniowo-powięziowe rozluźnianie.
  • Technika aktywnego rozluźniania.
  • Dysbalans mięśniowo-powięziowy.
  • Terapia punktów spustowych.
 • Kurs terapii manualnej wg koncepcji Kaltenborna i Evjentha.
 • Konferencja Rehabilitacja schorzeń stawu barkowego – praktyczne zastosowanie terapii manualnej.
 • Certyfikowany (uwierzytelniony) terapeuta metody McKenziego.
 • Uczestnik kongresu z okazji Piętnastolecia Instytutu McKenziego Polska.
 • Szkolenie: Wady postawy i skolioza w schorzeniach nerwowo-mięśniowych.
 • Kurs PNF podstawowy.

Kwalifikacje dodatkowe – inne:

 • Szkolenie: Skuteczna sprzedaż. Jak rekomendować usługi medyczne.
 • Szkolenie: Skuteczna rejestracja – podniesienie jakości i efektywności obsługo pacjenta w placówce medycznej.
 • Szkolenie KIF: Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii.
 • Szkolenie: Dokumentacja medyczna w rehabilitacji.
 • Szkolenie praktyczne z ochrony danych osobowych.
 • Szkolenie: Praca z trudnym klientem.
 • Szkolenie: Savoir vivre – recepcja wizytówką przychodni.