Absolwentka Olsztyńskiej Szkoły Wyższej im. Józefa Rusieckiego w Olsztynie, Wydział Rehabilitacji, kierunek Fizjoterapia
Wyłącznie rehabilitacja domowa

Kwalifikacje dodatkowe – kursy, szkolenia, certyfikaty:

 • Spotkanie szkoleniowo-naukowe „Mulligan Concept” – uczestnik.
 • Kurs: Współczesne metody diagnozy i leczenia tkanek miękkich – dr Jarosław Ciechomski
  • Techniki energizacji mięśni.
  • Mieśniowo-powięziowe rozluźnianie.
  • Techniki aktywnego rozluźniania.
  • Dysbalans mięśniowo-powięziowy.
  • Terapia punktów spustowych.
 • Kurs udzielania pierwszej pomocy w oparciu o wytyczne Europejskiej rady Resuscytacji z roku 2010.
 • Konferencja Naukowa: Wybrane aspekty terapii kriogenicznej i hiperbarycznej we współczesnej medycynie – uczestnik.
 • Szkolenie i warsztaty: Kształtowanie motoryczne w ujęciu funkcjonalnym.
 • Szkolenie z zakresu oceny funkcjonalnej FMS oraz warsztatów obejmujących ćwiczenia korygujące.
 • Szkolenie w teorii i praktyce w zakresie użytkowania i obsługi z/w sprzetu firmy MSA (aparat powietrzny: AirGo-Fix, automat oddechowy: AutoMaXX-AS, maska: 3S-PS-MaXX.
 • Konferencja Warszawska Zimowa Szkoła” – uczestnik.
 • Szkolenie: Kurs przygotowujący do pracy z osobami w podeszłym wieku.
 • Certyfikat uzyskania kwalifikacji teoretycznych i praktycznych z fizjoterapii w zakresie diagnostyki i terapii osób w podeszłym wieku.
 • Konferencja O stwardnieniu rozsianym inaczej: agresywny SM… agresywne postępowanie – uczestnik.
 • Regionalne warsztaty neurologiczne MMN – wykrywaj. Różnicuj. Rozpoznawaj.
 • Kongres II Warszawskie Seminarium Interdyscyplinarne Oblicza Stwardnienia Rozsianego – uczestnik.
 • Uczestnik XII Sympozjum Naukowe Koordynowana opieka medyczna oraz nowoczesne metody treningu funkcjonalnego w wybranych jednostkach chorobowych.
 • I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów Fizjoterapia 2.0. Przekraczając próg nowych wyzwań – uczestnik.
 • I Kongres Krajowej Izby Fizjoterapeutów Fizjoterapia 2.0. Przekraczając próg nowych wyzwań, warsztat Stawy skroniowo-żuchwowe podstawy diagnostyki i terapii.
 • Konferencja szkoleniowa: Co nowego w udarze w 2018? Zastosowania praktyczne.
 • Konferencja naukowa: Granice Terapeutyczne Udaru Mózgu – uczestnik.
 • Kongres: Jubileuszowe warszawskie Seminarium Neurologii – uczestnik.
 • Konferencja naukowo-szkoleniowa: Powrót do mobilności z wykorzystaniem nowoczesnych metod rehabilitacji – uczestnik.
 • Szkolenie: Rehabilitacja po amputacji oraz nowoczesne rozwiązania techniczne w zaopatrzeniu ortopedycznym firmy Otto Bock”.
 • Kurs: Diagnostyka zaburzeń karmienia i połykania i ocena stanu odżywienia pacjentów z SMA.
 • Kurs: Aktualne wyzwania związane z leczeniem pacjentów z niedokrwiennym udarem mózgu oraz SM w dobie pandemii COVID-19.
 • Uczestnik serii webinarów:
  • Nerw błędny – praktycznie, prosto i przyjemnie – dr Marian Majchrzycki D.O.
  • Praktyczne zastosowanie terapii manualnej (TM) w dysfunkcjach narządu ruchu u dzieci.
  • Kompleks barkowy – struktura a funkcja.
  • Pacjent kardiologiczny w gabinecie fizjoterapii – wiedza od ogółów do szczegółów.
  • Diagnostyka i postępowanie fizjoterapeutyczne po urazie kolana.
  • Różne problemy ręki spastycznej vs. dynamiczna orteza SaeboFlex – przykłady konsultacji pacjentów.

Kwalifikacje dodatkowe – inne:

 • Szkolenie: Prawa pacjenta w polskim systemie ochrony zdrowia.
 • Warsztaty: Umiejętności komunikacyjne jako fundament skutecznego działania w pracy.
 • Szkolenie KIF: Badanie i dokumentacja medyczna w fizjoterapii.
 • Webinar: Bezpieczny Fizjoterapeuta okiem prawnika.