Informujemy, że we wszelkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych przez LAS-MED REHABILITACJA mogą Państwo skontaktować się z naszym Inspektorem Ochrony Danych, Panem Stanisławem Czekałą, dostępnym pod adresem poczty elektronicznej: kontakt@sc-info.pl.